Chất thẩm thấu khả kiến làm sạch bằng dung môi ZChek PT

Chất thẩm thấu làm sạch bằng dung môi mang lại đặc tính thẩm thấu rất tốt và độ tin cậy cao.

Solvent removable penetrant – Formulated to provide excellent penetrating property & highest reliability.

Liên hệ nhận báo giá