Chất thẩm thấu huỳnh quang làm sạch bằng nước ZChek FP1 (Sensitivity level 1)

ZChek FP1 là chất lỏng màu vàng lục dưới bức xạ cực tím đáp ứng các yêu cầu của OSHA đối với chất lỏng loại 3 B với điểm chớp cháy cao. Sản phẩm được sử dụng để kiểm tra các vết nứt trong các ứng dụng hợp kim kỹ thuật và hàng không bao gồm nhôm, thép, niken và titan.

ZChek FP1 is greenish yellow colour liquid under ultra violet radiation meets OSHA requirements for class 3 B liquids due to their high flash point. It is used to check for cracks in a wide range of applications like engineering and aerospace alloys including aluminum, steel, nickels, and titanium.

  Fluorescent  

Liên hệ nhận báo giá