Chất hiện nhiệt độ cao ZChek-DH

ZChek-DH là chất hiện sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu chất lỏng màu khả kiến cho các bề mặt nhiệt độ cao.

ZChek-DH is a High Temperature Developer For visible liquid penetrant Inspection.

Liên hệ nhận báo giá