Đầu dò siêu âm đo độ dày siêu âm sử dụng nêm trễ

Đầu dò siêu âm sử dụng nêm trễ là loại đầu dò đơn biến tử tiếp xúc trực tiếp thiết kế để sử dụng với các miếng nêm có thể thay thế được.

A replaceable delay line transducer is a single element contact transducer designed specifically for use with a replaceable delay line. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá