Đầu dò góc kiểm tra siêu âm với ren vặn và nêm rời

Đầu dò góc siêu âm là các cảm biến sử dụng cùng với nêm để phát sóng siêu âm dạng sóng dọc và sóng ngang vào vật kiểm tra.

Angle beam transducers are single element transducers used with a wedge to introduce a refracted shear wave or longitudinal wave into a test piece. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá