Thiết bị TOFD cho kiểm tra mối hàn

Mô-đun siêu âm thông thường 2 kênh OmniScan MX2 (UT2) có thể được sử dụng để kiểm tra TOFD (Nhiễu xạ thời gian bay). Thiết bị có điện áp xung cao hơn (340 V), tốc độ PRF cao và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu được cải thiện rất nhiều.

The OmniScan MX2 2-channel conventional ultrasound module (UT2) can be used for TOFD (Time-of-Flight Diffraction) inspections. It features higher pulser voltages (340 V), increased PRF capabilities, and dramatically improved signal-to-noise ratio.

Liên hệ nhận báo giá