Đầu dò siêu âm và nêm phù hợp tiêu chuẩn AWS

Đầu dò và nêm AWS đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của tiêu chuẩn thuộc Hiệp hội hàn Hoa Kỳ cho các tiêu chuẩn kiểm tra mối hàn kết cấu sử dụng đầu dò góc.

AWS transducers and wedges conform to the specific requirements of the American Welding Society’s Structural Welding Code for angle beam assemblies used in weld inspection. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá