Technical basis for liquid penetrant testing

Kiểm tra thấu thẩm lỏng là gì Kiểm tra thẩm thấu lỏng là một trong...

Water cleaning or post-emulsification – Which is better for penetration testing?

Understand the difference between Water Purification Penetration Test and No...

Detect leaks with liquid penetrant testing

Một trong nhiều ứng dụng của việc kiểm tra thẩm thấu là kiểm tra rò...

What is liquid penetrant testing and how can defects be detected?

Là một kỹ thuật viên kiểm tra không phá hủy, bạn biết rằng điều quan...

Carbon steel and 4 methods of detecting surface defects of materials

Thép carbon (CS) được chúng ta sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày....

NDT inspection of steel rolling lot

Tổng quan Các lô cán thép được sử dụng trong nhà máy sử dụng các...

Compare cost and characteristics of 5 popular NDT inspection methods

Không có phương pháp NDT duy nhất nào áp dụng cho tất cả các ứng...

Welding non-destructive testing terms

Introduction We all use different terms in the...

Endoscopic examination combined with fluorescein permeation

Tóm lược Kiểm tra bằng hình ảnh kết hợp với ánh sáng cực tím (UV)...

List of companies providing non-destructive testing (NDT) services in Vietnam

Updated: 6/25/2019 Information on non-destructive testing methods Code...