Đo mô đun đàn hồi bằng thiết bị siêu âm

Bài viết này giải thích cách đo mô đun đàn hồi bằng cách sử dụng...

NDE Open File Format FAQ

Với việc phát hành phiên bản phần mềm MXU 5.11 dành cho thiết bị siêu...

5 advantages of phase coherence imaging (PCI)

With the release of software MXU 5.10, the OmniScan™ defect ultrasound...