Kỹ thuật hình ảnh kết hợp pha PCI là gì và 5 ưu điểm của PCI

With the release of software MXU 5.10, the OmniScan™ defect ultrasound...

Offshore wind turbine stand NDT inspection

Offshore wind power represents an important source of renewable energy...

Using TFM to understand crack growth in cyclic load structures

Để thiết kế các kết cấu chắc chắn hơn và tránh sự cố xảy ra...

How to define scan plan for weld inspection with TFM

Phương pháp lấy nét tổng thể (TFM) đã được đã được đưa vào code ASME...

5 pitfalls to avoid when performing TFM . testing

Siêu âm đã được sử dụng để kiểm tra không phá hủy trong khoảng một...

Which probe is suitable for TFM test?

Vẫn áp dụng các nguyên lý kiểm tra siêu âm cơ bản Để bắt đầu,...

Electric Fusion Welds (EFW) and Electric Resistance Welds (ERW) defect classification testing techniques

Mối hàn EFW và ERW Electric Resistance Welding Pipes (ERW) Ống thép Electric Resistance Welding (ERW)...

1 Comments

Use FMC/TFM instead of AUT in pipeline testing

Ed GINZELOleg VOLF and Ben BROWN Introducing NDT in the production of welds...

Webinar: Total focus ultrasound (TFM) versus phased array ultrasound (PAUT), when to use?

Thứ Tư, ngày 1 tháng Bảy, 2020 12:00 CH – 1:00 CH Giờ Hà Nội...

What is TFM/FMC and the three advantages of FMC/TFM on the OmniScan X3

The OmniScan® X3 phased array ultrasonic tester (PAUT) comes with the ability to...

3 Comments

Effect of weld edge when using ultrasonic FMC/TFM

Using traditional ultrasonic in weld inspection Inspection method...

TFM – Full array transceiver ultrasonic testing technique – Pros and cons

Full Matrix Capture Ultrasound Inspection Technique Full matrix capture (FMC - Ultra...