Failure analysis in materials science

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...

NDT testing in fossil fuel power plants

Nồi hơi, bộ góp hơi, đường ống dẫn hơi, tua bin, bộ cấp nước nóng...

Phased Array ultrasonic testing of CRA and multi-material welds (Dissimilar Weld Material)

Ngành công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều các mối hàn Austenit và các mối...

What is Non-Destructive Testing (NDT)? Common NDT techniques

NDT là viết tắt của Non Destructive Testing hay Kiểm tra không phá hủy đề...

Phased Array ultrasonic testing technique

We are familiar with 3 color ultrasonic inspection applications...

1 Comments

Inspect small diameter stainless steel pipe welds using Dual Linear Array (DLA) probes

Ứng dụng Kiểm tra đường ống thép nhỏ, vách mỏng, vật liệu austenitic khi không...

Advances in the use of ultrasound in the inspection of 9% Ni welds in LNG tanks

LNG storage tanks LNG storage tanks require supercooling...

Inspect 95 mm (3.74 in.) multi-component welds using the A26 Dual Linear Array™ (DLA) probe.

Giới thiệu Trong lĩnh vực dầu khí, hóa dầu và sản xuất điện, các thành...

Solutions for testing pressure tanks

Kiểm tra không phá hủy nồi hơi và bình chịu áp lực là công việc...