Một ngày làm việc của nhân viên kiểm tra NDT ngoài giàn khoan cùng bộ quét ăn mòn HydroFORM™

Tại Bilfinger UK có trụ sở tại Esbjerg, Đan Mạch, Raphael Mokri là một Kỹ...

Offshore wind turbine stand NDT inspection

Offshore wind power represents an important source of renewable energy...

Wind turbines XL require RollerFORM XL

RollerFORM XL giúp công việc kiểm tra cánh quạt điện gió siêu lớn sự tăng...

Glossary of Corrosion Assessment and RBI

Giới thiệu Các thuật ngữ liên quan tới lĩnh vực kiểm định chất lượng xuất...

Using ultrasonic PAUT to test pipes with wall thickness over 50mm

Giới thiệu chung Đối với các môi trường ăn mòn hoặc các điều kiện an...

Small dimensional defects in stirring friction welds of liquid cooling pads

Tấm làm mát bằng nước là bộ trao đổi nhiệt có tác dụng tản nhiệt...

Phased Array ultrasonic testing of CRA and multi-material welds (Dissimilar Weld Material)

Ngành công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều các mối hàn Austenit và các mối...

Ensuring the quality of adhesive when manufacturing battery boxes on electric cars

Pin là một thành phần quan trọng của xe điện (EV) và ô tô plug-in...

Non-destructive testing on wind turbines

Khi công nghiệp điện gió ngày càng phát triển, việc kiểm tra NDT định kỳ...

Aircraft fuselage inspection with Phased Array Lateral probe

Ứng dụng Kiểm tra thân vỏ trên máy bay cấu tạo bằng hợp kim nhôm...

Boiler Tube weld inspection using COBRA with Phased Array as an alternative to Radiographic Imaging

Các thách thức khi kiểm tra mối hàn trên ống boiler Khi kiểm tra các...

How accurate is defect size assessment using ultrasonic inspection?

Proceedings of ASME PVP Conference:July 2004, San Diego, CaliforniaPVP2004-2811 Tổng quát Các đường ống hiện...

Electric Fusion Welds (EFW) and Electric Resistance Welds (ERW) defect classification testing techniques

Mối hàn EFW và ERW Electric Resistance Welding Pipes (ERW) Ống thép Electric Resistance Welding (ERW)...

1 Comment

Phased Array ultrasonic testing technique

We are familiar with 3 color ultrasonic inspection applications...

1 Comment

The battle between the engraving and the bore

Phần 1 – Đường bao xung phản xạ Giới thiệu Khi kiểm tra mối hàn...