5 lý do để chọn máy phân tích Vanta™ Max và Core XRF khi cần phân tích nguyên tố

Evident đã giới thiệu thế hệ tiếp theo của máy phân tích XRF cầm tay...

Câu hỏi thường gặp về phân tích XRD

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật Quang...

Non-destructive testing in cement plants: gears and kilns

NDT máy nghiền trong nhà máy xi măng yêu cầu một hoặc nhiều kỹ thuật...

4 Advantages of Axon™ Technology on XRF

Huỳnh quang tia X (XRF) có thể phân tích hàm lượng hóa học của nhiều...

Signal spectrum analysis in Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectroscopy (EDXRF)

Bài này được viết với mục đích khuyến khích sử dụng XRF và khai thác...

X-ray diffraction (XRD) spectroscopy and applications

XRD là gì? XDR là viết tắt của từ X-Ray diffraction trong tiếng Anh, có...

Check material composition with X-ray fluorescence (X-Ray Fluorescence or XRF)

What is X-ray fluorescence (XRF)? X-ray fluorescence (XRF) spectroscopy is...

Statistical table of XRF . applications

Application Handheld XRF Alloy QA/QC Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer Petrochemical & Power Alloys...

Applications of portable X-ray diffraction (XRD) analyzers

Portable XRD/XRF has completely revolutionized geochemical exploration, mine grade control, metallurgical and process analysis, on-site...