Kiểm tra không phá hủy (NDT) tang trống bánh xe máy bay thương mại

Những khiếm khuyết phát hiện được khi kiểm tra NDT tang trống bánh xe là...

Kiểm tra đinh tán và lỗ khoan bu lông với đầu dò dòng điện xoáy thủ công

Một trong các ứng dụng kiểm tra dòng điện xoáy phổ biến nhất là sử...

Webinar: Eddy current testing for stainless steel welds

Webinar này được tổ chức bởi ASNT (Hiệp hội Kiểm tra Không phá hủy Hoa...

Webinar: ECT testing and Tube testing in the oil and gas industry

Các lợi thế khi sử dụng kiểm tra dòng điện xoáy trong ngành dầu khí...

Carbon steel and 4 methods of detecting surface defects of materials

Thép carbon (CS) được chúng ta sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày....

Principle of ECT used in Tube testing

Giới thiệu về ECT trong tube testing Để tìm hiểu nguyên lý kiểm tra dòng...

NDT inspection of steel rolling lot

Tổng quan Các lô cán thép được sử dụng trong nhà máy sử dụng các...

Compare: Paramagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials

Thông tin ở bảng dưới sẽ giúp làm rõ sự khác nhau giữa các vật...

An overview of the eddy current test method (ET/ECT)

Learn how Eddy Current Testing works, the advantages...

Compare cost and characteristics of 5 popular NDT inspection methods

Không có phương pháp NDT duy nhất nào áp dụng cho tất cả các ứng...

Non-destructive testing on jet turbine blades

Cánh tuabin là một thành phần không thể thiếu trong động cơ phản lực, vì...

6 advantages of MagnaFORM probe over stainless steel penetration testing

Sử dụng phương pháp thẩm thấu chất lỏng để kiểm tra các đường ống thép...

EX flaw tester series for use in environments with a high risk of explosion

Nguy cơ cháy và nổ là một mối quan tâm lớn trong nhiều ứng dụng...

List of companies providing non-destructive testing (NDT) services in Vietnam

Updated: 6/25/2019 Information on non-destructive testing methods Code...

Welding inspection solutions

Các giải pháp kiểm tra mối hàn Giải pháp tiên tiến cho những yêu cầu...