Phased Array ultrasonic testing of stirrer friction welds

Tổng quan về kiểm tra mối hàn ma sát khuấy Kỹ thuật hàn ma sát...

Small dimensional defects in stirring friction welds of liquid cooling pads

Tấm làm mát bằng nước là bộ trao đổi nhiệt có tác dụng tản nhiệt...

Phased Array ultrasonic testing technique

We are familiar with 3 color ultrasonic inspection applications...

1 Comments

The HydroForm scanner checks for corrosion in the axial direction of the pipe

Kể từ khi được giới thiệu vào thị trường kiểm tra đường ống một vài...

4 new features to speed up inspection in OmniScan® MXU 4.4 . software

Phần mềm OmniScan MXU 4.4 của chúng tôi hoạt động với thiết bị siêu âm...