Automated Ultrasonic Testing (AUT) for Oil Pipelines (Pipeline)

Các đường ống pipeline vận chuyển khối lượng lớn khí đốt và dầu. Đường ống...

Use FMC/TFM instead of AUT in pipeline testing

Ed GINZELOleg VOLF and Ben BROWN Introducing NDT in the production of welds...

Transverse Cracking in manual and automatic ultrasonic weld inspection

Trích yếu Không thể xem nhẹ khả năng vết nứt và các lỗ hổng khác...

Application of automatic ultrasonic inspection method instead of radiography in weld inspection

Tóm tắt nội dung Bài viết này đưa ra các lý do kỹ thuật về...