Kiểm tra siêu âm tự động (AUT) cho đường ống dẫn dầu (Pipeline)

Các đường ống pipeline vận chuyển khối lượng lớn khí đốt và dầu. Đường ống...

파이프라인 테스트에서 AUT 대신 FMC/TFM 사용

Ed GINZELOleg VOLF 및 Ben BROWN 용접 생산에 NDT 도입...

Nứt ngang (Transverse Cracking) trong kiểm tra mối hàn siêu âm thủ công và tự động

Trích yếu Không thể xem nhẹ khả năng vết nứt và các lỗ hổng khác...