PR là vua: Khám phá những ưu điểm của đầu dò REX1 DLA

Để khai thác triệt để các kỹ thuật tạo ảnh siêu âm mạnh mẽ như...

Phased Array ultrasonic testing of CRA and multi-material welds (Dissimilar Weld Material)

Ngành công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều các mối hàn Austenit và các mối...

Inspect small diameter stainless steel pipe welds using Dual Linear Array (DLA) probes

Ứng dụng Kiểm tra đường ống thép nhỏ, vách mỏng, vật liệu austenitic khi không...

Advances in the use of ultrasound in the inspection of 9% Ni welds in LNG tanks

LNG storage tanks LNG storage tanks require supercooling...

Advanced Phased Array inspection for single-sided access welds

Imaging-assisted ultrasound examination methods such as ultra...