Webinar: Eddy current testing for stainless steel welds

Webinar này được tổ chức bởi ASNT (Hiệp hội Kiểm tra Không phá hủy Hoa...

Phased Array ultrasonic testing of CRA and multi-material welds (Dissimilar Weld Material)

Ngành công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều các mối hàn Austenit và các mối...

Inspect small diameter stainless steel pipe welds using Dual Linear Array (DLA) probes

Ứng dụng Kiểm tra đường ống thép nhỏ, vách mỏng, vật liệu austenitic khi không...

Inspect 95 mm (3.74 in.) multi-component welds using the A26 Dual Linear Array™ (DLA) probe.

Giới thiệu Trong lĩnh vực dầu khí, hóa dầu và sản xuất điện, các thành...