Kiểm tra không phá hủy công viên giải trí: Các kỹ thuật kiểm tra không phá hủy thông dụng

Giới thiệu về kiểm tra không phá hủy Thử nghiệm không phá hủy (NDT) đối...

Ensuring safe operation of wind power plants

Nhiều người trong chúng ta nhìn thấy tháp điện gió mỗi ngày. Trên toàn cầu,...

Non-destructive testing certification system and List of NDT training companies in Vietnam

NDT Certification Systems and NDT Certification Introduction Effective...

The HydroForm scanner checks for corrosion in the axial direction of the pipe

Kể từ khi được giới thiệu vào thị trường kiểm tra đường ống một vài...

Using non-destructive testing keeps railways safe

Là một trong những phương tiện lâu đời nhất của giao thông hiện đại, lịch...

Welding inspection solutions

Các giải pháp kiểm tra mối hàn Giải pháp tiên tiến cho những yêu cầu...

Admission notice “Training for ultrasound examination level 2 – PCN”

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và cấp chứng chỉ PCN trong kỹ thuật...

The role and importance of NDT in the construction and operation of nuclear power plants

Với chủ đề “Vai trò và tầm quan trọng của NDT trong xây dựng và...