Câu hỏi thường gặp về quét kiểm tra ăn mòn sử dụng SRUT (GUL)

QSR1 ® là máy quét dễ sử dụng chuyên dụng để đo định lượng độ...

UT Drone: Kỷ nguyên mới của việc kiểm tra siêu âm trên cao

Trong những năm gần đây, việc tích hợp rô bốt trên không (máy bay không...

Kiểm tra phát xạ âm trong phát hiện và giám sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn

Ăn mòn và rò rỉ dưới lớp bảo ôn Ăn mòn dưới lớp bảo ôn...

Kiểm tra phát xạ âm của các bồn chứa hình cầu

Bình chịu áp lực hình cầu được sản xuất theo Bộ luật về bình chịu...

Kỹ thuật Kiểm tra phát xạ âm – Acoustic Emission Testing

Giới thiệu về kỹ thuật kiểm tra phát xạ âm – AET Phát xạ âm...

Automated XRF sampling and analysis system on conveyor

Phân tích hóa học chính xác có thể cung cấp dữ liệu quan trọng để...

Detecting delamination in fiberglass materials

Ứng dụng Phát hiện nứt tách lớp trong cấu trúc sợi thủy tinh, bể chứa,...

Testing glass fiber reinforced plastic (FRP) composites at the limit of ultrasound

Việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng luôn thúc đẩy sự đổi mới. Điều...

Phase analysis in the determination of material separation using ultrasound

Application to use phase analysis in ultrasonic testing Use...

Introduction to boiler and pressure equipment ASME BPVC

Read more about some standards and technical instructions related to testing...

Kỹ thuật hình ảnh kết hợp pha PCI là gì và 5 ưu điểm của PCI

With the release of software MXU 5.10, the OmniScan™ defect ultrasound...

Under bearing corrosion test (CUPS) using PA-CAT(TM)

About Corrosion Under Bearing Piping Problems Can...

Corrosion analysis of wind turbine gears and gearboxes by XRD

Background Some important components of a wind turbine are susceptible to...

Check bolts using a ring-shaped PAUT probe

Application of testing bolts Bearing bolts in constructions are easy...

Offshore wind turbine stand NDT inspection

Offshore wind power represents an important source of renewable energy...