UT Drone: Kỷ nguyên mới của việc kiểm tra siêu âm trên cao

Trong những năm gần đây, việc tích hợp rô bốt trên không (máy bay không...

Wireless: A simple solution for data transmission from a thickness gauge

Các hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) giúp...

Ultrasonic thickness measurement technique skips the paint layer

Ứng dụng: Đo chính xác độ dày thành còn lại của ống kim loại, bể...

Measurement of wall thickness of metal pipes using ultrasonic method

Thiết bị đo độ dày bằng siêu âm có nhiều ưu điểm khi sử dụng...