Cập nhật OmniScan™ X3 để tăng cường hiệu quả quy trình kiểm tra mối hàn và ăn mòn

Việc luôn cập nhật phần mềm OmniScan™ X3 và OmniPC™ của bạn luôn mang lại...

Các ứng dụng mới sử dụng kỹ thuật siêu âm hình ảnh kết hợp pha (PCI)

Sự ra đời của kỹ thuật siêu âm hình ảnh kết hợp pha (PCI) trên...

Kỹ thuật kiểm tra mối hàn nhiệt ống HDPE

Một số khía cạnh liên quan cần được xem xét khi kiểm tra TOFD mối...

Phased Array ultrasonic testing of stirrer friction welds

Tổng quan về kiểm tra mối hàn ma sát khuấy Kỹ thuật hàn ma sát...

Compare the types of Substances (Developer) used in Penetration Test

Substances that now work to enhance the visibility of...

Kỹ thuật hình ảnh kết hợp pha PCI là gì và 5 ưu điểm của PCI

With the release of software MXU 5.10, the OmniScan™ defect ultrasound...

Offshore wind turbine stand NDT inspection

Offshore wind power represents an important source of renewable energy...

Underwater ultrasonic testing application

History of underwater ultrasonic testing Ultrasonic testing (UT) has been...

Non-destructive testing in cement plants: gears and kilns

NDT máy nghiền trong nhà máy xi măng yêu cầu một hoặc nhiều kỹ thuật...

3 Tips for analyzing X-ray fluorescence (XRF) welds

Hàn là sự kết hợp của hai vật liệu, đạt được bằng cách nung nóng...

Ultrasonic testing of steel materials TMCP

Vật liệu thép sử dụng trong các công trình ngoài khơi Các yêu cầu về...

How to define scan plan for weld inspection with TFM

Phương pháp lấy nét tổng thể (TFM) đã được đã được đưa vào code ASME...

Choosing the right type of relay for your ultrasonic testing application

Các câu hỏi và gợi ý giúp bạn chọn đúng loại chất tiếp âm cho...

Failure analysis in materials science

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...