Một ngày làm việc của nhân viên kiểm tra NDT ngoài giàn khoan cùng bộ quét ăn mòn HydroFORM™

Tại Bilfinger UK có trụ sở tại Esbjerg, Đan Mạch, Raphael Mokri là một Kỹ...

ASNT Webinar – HTHA probe and test technique with TFM

Nội dung Webinar Việc phát hiện sớm thiệt hại ăn mòn xâm thực hydro ở...

Chime/SRUT technique in under-rack corrosion testing

Kiểm tra siêu âm phạm vi ngắn còn được gọi là CHIME/SRUT hay SRGW là...

Corrosion testing with dual transducers

Ứng dụng Sử dụng đầu dò biến tử kép (“đôi”) để đo chiều dày kim...