ASNT Webinar – Đầu dò HTHA và kỹ thuật kiểm tra với TFM

Nội dung Webinar Việc phát hiện sớm thiệt hại ăn mòn xâm thực hydro ở...

Kỹ thuật Chime/SRUT trong kiểm tra vị trí ăn mòn dưới giá đỡ

Kiểm tra siêu âm phạm vi ngắn còn được gọi là CHIME/SRUT hay SRGW là...

Kiểm tra ăn mòn với các đầu dò biến tử kép

Ứng dụng Sử dụng đầu dò biến tử kép (“đôi”) để đo chiều dày kim...