Boiler Tube weld inspection using COBRA with Phased Array as an alternative to Radiographic Imaging

Các thách thức khi kiểm tra mối hàn trên ống boiler Khi kiểm tra các...

How accurate is defect size assessment using ultrasonic inspection?

Proceedings of ASME PVP Conference:July 2004, San Diego, CaliforniaPVP2004-2811 Tổng quát Các đường ống hiện...

Transverse Cracking in manual and automatic ultrasonic weld inspection

Trích yếu Không thể xem nhẹ khả năng vết nứt và các lỗ hổng khác...

Overview of the TOFD test method – Time-Based Diffraction Ultrasound

Overview of TOFD Test Methods TOFD is an application of super...

Using ToFD in testing HDPE pipe heat weld

Tổng quan về kiểm tra ống HDPE Thông thường hiện nay các nhà thi công...

TOFD technique of parallel scanning

Tổng quan Hầu hết các kiểm tra TOFD tiêu biểu được thực hiện với các...

Application of automatic ultrasonic inspection method instead of radiography in weld inspection

Tham khảo thêm: Siêu âm Phased Array sử dụng thay thế chụp ảnh phóng xạ...