Showing 1–24 of 41 results

Được thành lập vào năm 2005, ZChem Specialties đã trải qua một chặng đường dài để trở thành một công ty NDT cung cấp đầy đủ dải sản phẩm Kiểm tra thẩm thấu lỏng (LPI) và Kiểm tra hạt từ tính (MPI). Đây là một trong số ít các công ty trên thế giới cung cấp đầy đủ sản phẩm vật tư tiêu hao và thiết bị. Nhà máy sản xuất đặt tại Bangalore, Ấn Độ, ZChem hiện đang cung cấp sản phẩm cho India, Trung Đông, châu Á và các nước Châu Phi. Các sản phẩm của ZChek được sản xuất tại cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giữa tầm nhìn phát triển, cam kết cung cấp giá trị cho khách hàng và hơn 50 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực NDT. ZChem tập hợp một đội ngũ chuyên nghiệp, có khả năng phát triển và cung cấp các sản phẩm và giải pháp tùy chỉnh cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Tất cả các sản phẩm ZChek được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất của tiêu chuẩn công nghiệp toàn cầu.
Dye Penetrant Testing (PT), or penetrant testing, is a color dye test used to look for surface defects. PT test is suitable for a wide range of materials, but it is mainly used on non-ferrous metals. This method utilizes the principle of capillary action, where a low viscosity liquid dye is applied to the test piece and penetrates into the fracture sites on the surface.
A material that is magnetized by a magnetic field or a magnet or a device such as a magnetic cuff. Small cracks on the surface and below the surface can be detected due to the magnetic powder absorption capacity of the sites that disrupt the magnetic field lines. The productivity and sensitivity of this method make magnetic particle testing the standard requirement in industrial testing.