Showing all 2 results

Kiểm tra độ cứng vật liệu là phương pháp đo cường độ của vật liệu bằng cách xác định khả năng chống lại các xâm nhập do vật liệu cứng hơn. Kiểm tra độ cứng giúp xác định các đặc tính của vật liệu như độ bền, độ dẻo và khả năng chống mài mòn. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy liệu quá trình xử lý nhiệt đã được thực hiện đúng hay chưa. Những đặc tính này có thể rất quan trọng đối với ứng dụng an toàn dựa trên sức bền của vật liệu. Kiểm tra độ cứng đặc biệt cần thiết và hữu ích trong việc lựa chọn vật liệu bởi vì giá trị độ cứng cho biết vật liệu có thể được gia công và xử lý như thế nào. Kiểm tra độ cứng của kim loại cũng có giá trị trong việc đưa ra quyết định về phương pháp sửa chữa và lựa chọn lớp sơn phủ.

Các bài kiểm tra độ cứng thường được thực hiện bằng cách ấn một vật có kích thước cụ thể (phần lõm) vào bề mặt của vật liệu. Độ cứng được xác định bằng cách đo độ sâu thâm nhập của vết lõm hoặc bằng cách đo kích thước của vết ấn do vết lõm để lại.

Dựa trên phương pháp sử dụng, độ cứng đo được được biểu thị bằng giá trị Rockwell (HRC), Vickers (HV) hoặc Brinell (HBW). Nếu được yêu cầu, kết quả thử nghiệm có thể được chuyển đổi sang một thang đơn vị đo khác bằng cách sử dụng các bảng chuyển đổi.

VISCO có cung cấp các dịch vụ và thiết bị kiểm tra độ cứng vi mô và vĩ mô, bao gồm các thiết bị thử nghiệm Rockwell, Brinell, Vickers, Leeb, UCI. Tất cả các mẫu thử có thể được cung cấp cùng với thiết bị.