Showing all 5 results

Đo độ dẫn điện của vật liệu cho biết khả năng truyền dòng điện được hình thành bởi nồng độ ion. Chúng tôi cung cấp một các thiết bị đo sử dụng nguyên lý dòng xoáy, đầu dò, các mẫu chuẩn chuẩn và các phụ kiện được thiết kế để mang lại phép đo độ dẫn điện chính xác và đáng tin cậy.