Kỹ thuật kiểm tra mối hàn nhiệt ống HDPE

Một số khía cạnh liên quan cần được xem xét khi kiểm tra TOFD mối...

교반기 마찰 용접의 위상 배열 초음파 테스트

마찰 교반 용접 검사 개요 마찰 용접 기술...

침투 테스트에 사용되는 Substances(Developer)의 종류 비교

이제 가시성을 향상시키는 물질 ...

위상 일관성 이미징(PCI)의 5가지 장점

소프트웨어 MXU 5.10 출시와 함께 OmniScan™ 결함 초음파...

해상 풍력 터빈 스탠드 NDT 검사

해상 풍력 발전은 재생 에너지의 중요한 원천을 나타냅니다...

수중 초음파 테스트 애플리케이션

수중 초음파 검사의 역사 초음파 검사(UT)는 ...

Kiểm tra không phá hủy trong nhà máy xi măng: bánh răng và lò nung

NDT máy nghiền trong nhà máy xi măng yêu cầu một hoặc nhiều kỹ thuật...

3 Mẹo phân tích huỳnh quang tia X (XRF) mối hàn

Hàn là sự kết hợp của hai vật liệu, đạt được bằng cách nung nóng...

강재 초음파 검사 TMCP

Vật liệu thép sử dụng trong các công trình ngoài khơi Các yêu cầu về...

Cách xác định kế hoạch quét để kiểm tra mối hàn với TFM

Phương pháp lấy nét tổng thể (TFM) đã được đã được đưa vào code ASME...

Chọn đúng loại chất tiếp âm cho ứng dụng kiểm tra siêu âm

Các câu hỏi và gợi ý giúp bạn chọn đúng loại chất tiếp âm cho...

Phân tích nguyên nhân hư hỏng trong khoa học vật liệu

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...

TFM을 수행할 때 피해야 할 5가지 함정.

초음파는 약 1년 동안 비파괴 검사에 사용되었습니다.

Kiểm tra mối hàn bằng Kỹ thuật kiểm tra bột từ

Kỹ thuật kiểm tra bột từ tính sử dụng các vật liệu từ tính cùng...