Showing 1–12 of 87 results

Chúng tôi cam kết là nhà cung cấp sản phẩm kiểm tra phá hủy và không phá hủy đáng tin cậy tại Việt Nam, mang đến các giải pháp đáng hiệu quả, đảm bảo chất lượng từ các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới như Carestream, Defelsko, GeoTech, Innospection, iX Cameras, Jireh, Kyoung Do, LGC Standard, Olympus, Rigaku…

Bộ quét công nghiệp

Bộ quét cho kiểm tra hàng không

Bộ quét công nghiệp

Bộ quét kiểm tra ăn mòn

Bộ quét công nghiệp

Bộ quét kiểm tra mối hàn

Mới

Bộ quét công nghiệp

Các bộ quét công nghiệp