Bộ kit kiểm tra Phantom phục vụ cho đánh giá chất lượng hệ thống chụp phim phóng xạ kỹ thuật số (CR)

CR Phantom sử dụng để kiểm tra các tham số liên quan của CR Scanner bao gồm, spatial resolution, unsharpness, contrast, MTF, laser beam jitter, scanner slipping and shading. Các bài kiểm tra này được yêu cầu chi tiết trong ASTM E 2445-14, ISO 16371-1 và EN 14784-1 và cần phải được tiến hành định kỳ. Tấm cảm biến của Carestream – KOWOTEST CR Phantom đạt và vượt qua các tiêu chí yêu cầu bằng cách sử dụng hai dây IQI Duplex khác nhau. Các điểm đo cho chế độ hiệu chỉnh đổ bóng được sắp xếp theo hai trục ngang và dọc. Tất cả các thông tin cần thiết có thể được ghi nhận chỉ với một ảnh chụp duy nhất và không cần xoay hay thay đổi góc để tạo ảnh chụp trục phụ. Do vậy, kết quả bài test sẽ ổn định và chính xác hơn đáng kể cũng như tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Liên hệ nhận báo giá
Mã: CR Phantom, Type I Danh mục: Từ khóa: