Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả

Cơ sở của phương pháp kiểm tra bằng dòng xoáy là sự phụ thuộc của cường độ và sự phân bố của dòng điện xoáy trong vật được kiểm tra (đối tượng được kiểm tra) đối với các thông số hình học; điện từ (cũng như sự liên hệ của chúng). Ngoài ra cũng phụ thuộc vào vị trí tương quan của đầu dò với đối tượng được kiểm tra. Các đầu dò thường là cuộn cảm ứng.
Dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn cảm ứng tạo nên điện từ trường. Điện từ trường đó kích thích dòng điện xoáy trong vật dẫn điện. Trường điện từ của dòng xoáy tác động lên cuộn cảm của đầu dò tạo ra trong đầu dò sự thay đổi điện trở toàn phần. Như vậy việc ghi nhận điện áp ở hai đầu cuộn cảm của đầu dò hoặc là điện trở của chúng sẽ nhận được thông tin về tính chất của đối tượng được kiểm tra hoặc vị trí của đầu dò đối với chúng.

Đo chiều dày lớp phủ

Đầu dò dòng điện xoáy

Đo chiều dày lớp phủ

Kiểm tra dòng điện xoáy NORTEC 600

Dòng điện xoáy

MEC-Floorscanners

Dòng điện xoáy

MEC-Pipescanners