Showing 1–24 of 105 results

Olympus Corporation là một công ty quốc tế hoạt động trong các thị trường công nghiệp, y tế và tiêu dùng, chuyên về thiết bị quang học, điện tử và đo lường chính xác.

Danh mục sản phẩm bao gồm thiết bị thử nghiệm, đo lường và quan sát hình ảnh. Các công nghệ kiểm tra bao gồm kiểm tra trực quan từ xa (RVI), siêu âm (UT), siêu âm mảng pha (PA), dòng điện xoáy (EC), dòng xoáy mảng pha (ECA), huỳnh quang tia X (XRF) và quang học đo lường. Các sản phẩm của chúng tôi giới thiệu bao gồm máy phát hiện khuyết tật siêu âm và thiết bị đo độ dày, hệ thống kiểm tra không phá hủy, máy phân tích XRF và XRD và nhiều lựa chọn cho các bộ gá quét công nghiệp, đầu dò, phần mềm kiểm tra không phá hủy và phụ kiện phục vụ cho NDT.

Các công cụ kiểm tra công nghiệp, thiết bị NDT, thiết bị nội soi công nghiệp tại Việt Nam được phân phối thông qua VISCO.

Để biết thông tin về Olympus cũng như các sản phẩm của hãng, vui lòng truy cập Trang web Olympus Toàn cầu tại https://www.olympus-ims.com/.

Hết hàng