Showing all 7 results

Hết hàng
Hết hàng

Huỳnh quang tia X

Phân tích XRF DELTA Classic

Xem danh mục lưu
Hết hàng

Huỳnh quang tia X

Phân tích XRF DELTA Element

Hết hàng
Hết hàng

Đo chiều dày lớp phủ

Thiết bị phân tích XRF cầm tay Vanta