Kiểm tra không phá hủy cho công nghiệp chế tạo ô tô

Sự an toàn và độ tin cậy của ô tô một phần phụ thuộc vào chất lượng của vật liệu nhận được từ các nhà sản xuất bên thứ ba cũng như chất lượng của quá trình lắp ráp cuối cùng.

Nhiều giải pháp kiểm tra khác nhau được sử dụng trong suốt quá trình sản xuất ô tô giúp đảm bảo rằng các bộ phận được chế tạo như hộp số không có các khiếm khuyết đáng kể, xem xét bên trong các chi tiết khó tiếp cận để tìm các khuyết tật có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và kiểm tra tính toàn vẹn của liên kết, mối hàn dính hay các đường hàn ở mép. Chương trình kiểm tra nghiêm ngặt này là một phần thiết yếu cho sự an toàn và độ tin cậy của những chiếc ô tô đang chạy trên đường.

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 5,010 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 41 tới 60 trong tổng số 67 file.

TUBE TESTING

  Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube
» 156.5 KiB - 25 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube

  Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)
» 8.7 MiB - 11 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)

  Tube Probe Selection Guide 3.0R1
» 2.2 MiB - 12 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Probe Selection Guide 3.0R1

MARKTEC

  Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec
» 303.1 KiB - 76 hits - 1 Tháng Một, 2020
Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec

AxSEAM

  AxSEAM Brochure
» 1.1 MiB - 67 hits - 1 Tháng Một, 2020
AxSEAM Brochure

IPLEX TX

  IPLEX TX Brochure
» 1.2 MiB - 80 hits - 1 Tháng Một, 2019
IPLEX TX Brochure

ET PROBE

  Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 542.1 KiB - 52 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Eddy Current Probes Catalog
» 456.9 KiB - 43 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Eddy Current Probes Catalog

  Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 798.9 KiB - 40 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Nortec Scanners
» 382.5 KiB - 0 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Nortec Scanners

  Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge
» 728.7 KiB - 47 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge

  Ring Donut Probes - Reflection Absolute
» 456.0 KiB - 40 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Ring Donut Probes - Reflection Absolute

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial
» 444.6 KiB - 46 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric
» 464.1 KiB - 49 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric

OMNISCAN MX ECA

  Bond_Testing_EN_201802_Web.pdf
» 1.7 MiB - 72 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Probe_Catalog.en.pdf
» 4.0 MiB - 89 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Solution_Subsurface_Crack_EN_201111.pdf
» 694.2 KiB - 50 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Stress_Corrosion_201310.pdf
» 918.8 KiB - 44 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_EN_201803_Web.pdf
» 764.2 KiB - 57 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_StainlessSteel_Surface_Brochure_201810_Web.pdf
» 335.7 KiB - 49 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

   

 Page 3 of 4  «  1  2  3  4  » 

Video