5 bước khi chuẩn bị kiểm tra MPI

Tham khảo thêm: Công cụ đánh giá hiệu suất hệ thống kiểm tra từ tính.

Cách tiến hành kiểm tra hạt từ gồm các bước chuẩn bị đã được đơn giản hóa như sau.

Chuẩn bị dung dịch hạt từ gốc dầu (Wet Method Bath Oil Bath)

 • Tháo sạch bồn chứa dụng dịch từ hóa cũ, nếu cần
 • Lau sạch các cặn và chất bẩn khỏi bể chứa và máy bơm
 • Thêm dầu mang ZChek Z801 vào thùng, đảm bảo đủ lượng dung dịch cần sử dụng
 • Bật máy bơm
 • Bổ sung các hạt từ như ZChek F9ZChek F18 độ nhạy cao vào dung dịch theo khuyến nghị về nồng độ trên Bảng dữ liệu sản phẩm
 • Thêm các hạt trực tiếp qua máy bơm để phối trộn nhanh hơn
 • Bật máy bơm trong ít nhất 15 phút, cho đến khi các hạt phân tán hoàn toàn và đồng đều trong huyền phù
 • Kiểm tra nồng độ trước khi sử dụng

Chuẩn bị dung dịch hạt từ gốc nước (Wet Method Bath Oil Bath)

 • Tháo sạch bồn chứa dụng dịch từ hóa cũ, nếu cần
 • Lau sạch các cặn và chất bẩn khỏi bể chứa và máy bơm
 • Thêm nước vào bể, đảm bảo theo dõi lượng nước cần sử dụng
 • Bật máy bơm
 • Bổ sung các hạt từ như ZChek F9WZChek F18W độ nhạy cao và hóa chất điều hòa theo khuyến nghị về nồng độ trên Bảng dữ liệu sản phẩm
 • Thêm các hạt từ trực tiếp qua máy bơm để phối trộn nhanh hơn
 • Bật máy bơm trong ít nhất 15 phút, cho đến khi các hạt phân tán hoàn toàn và đồng đều trong huyền phù
 • Kiểm tra nồng độ trước khi sử dụng

Cách kiểm tra nồng độ hạt

Kiểm tra nồng độ hạt sau khi tạo mẻ dung dịch từ hóa mới trước khi vận hành và vào đầu mỗi ca làm việc.

 • Để động cơ máy bơm chạy trong vài phút để khuấy trộn hỗn hợp của các hạt và chất lỏng
 • Cho hỗn hợp chạy qua vòi và vòi phun một vài lần để làm sạch vòi
 • Đổ đầy ống ly tâm đến vạch 100mL
 • Đặt ống ly tâm ở vị trí yên tĩnh, không bị rung động
 • Để yên ống trong 60 phút đối với dung dịch gốc dầu30 phút đối với dung dịch pha nước
 • Nếu chỉ số cao hơn khuyến nghị, hãy thêm chất lỏng pha loãng huyền phù (nước hoặc dầu tùy thuộc vào loại dung dịch đang sử dụng).
 • Nếu chỉ số thấp hơn khuyến nghị, hãy thêm các hạt từ tính hoặc hỗn hợp bột tương ứng

Nồng độ hạt khuyến nghị

Trong mẫu bể 100mL trong ống lắng ly tâm

 • Hạt từ tính huỳnh quang: 0,1 đến 0,4 mL
 • Hạt từ tính không huỳnh quang: 1,2 đến 2,4 mL

Khuyến nghị khi kiểm tra nồng độ hạt

 • Loại trừ các hạt bụi bẩn khi đọc khối lượng lắng đọng của các hạt từ tính.
 • Đối với các hạt huỳnh quang: kiểm tra ống ly tâm dưới ánh sáng UV sau khi đo thể tích lắng để đảm bảo bột màu huỳnh quang trong phần chất lỏng chưa bị mất màu.
 • Kiểm tra nồng độ hạt tối thiểu một lần một ngày, nhiều hơn nếu khối lượng công việc nhiều hoặc có nhiều hạt bị mất
 • Thay dung dịch thường xuyên khi bị nhiễm bẩn và tính toàn vẹn của hạt bị ảnh hưởng – khoảng một lần một tuần – hoặc tối đa một tháng một lần nếu dung dịch ít bị nhiễm bẩn hoặc nếu khối lượng kiểm tra thấp

Cách khử từ một bộ phận

Sau khi kiểm tra, các bộ phận thường phải được khử từ để loại bỏ từ trường. Quá trình khử từ được thực hiện bằng từ trường phân cực đảo chiều trong chi tiết kiểm tra.

Từ trường này được giảm dần từ cường độ cao xuống thấp với các bước nhỏ. Hầu hết các tiêu chuẩn công nghiệp yêu cầu giảm từ thông xuống dưới mức 3 gauss. Từ trường của trái đất vào khoảng 0.5-1 gauss.

 • Đặt chi tiết vào cuộn dây khử từ
 • Bật dòng khử từ
 • Đưa chi tiết ra và cách cuộn dây ít nhất 1m trong khi dòng điện đang bật.
 • Để có hiệu quả cao hơn, hãy xoay chi tiết trong khi đưa chi tiết ra xa
 • Kiểm tra từ tính dư bằng Máy đo từ trường dư

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .