Kiểm tra không phá hủy cho công nghiệp chế tạo ô tô

Sự an toàn và độ tin cậy của ô tô một phần phụ thuộc vào chất lượng của vật liệu nhận được từ các nhà sản xuất bên thứ ba cũng như chất lượng của quá trình lắp ráp cuối cùng.

Nhiều giải pháp kiểm tra khác nhau được sử dụng trong suốt quá trình sản xuất ô tô giúp đảm bảo rằng các bộ phận được chế tạo như hộp số không có các khiếm khuyết đáng kể, xem xét bên trong các chi tiết khó tiếp cận để tìm các khuyết tật có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và kiểm tra tính toàn vẹn của liên kết, mối hàn dính hay các đường hàn ở mép. Chương trình kiểm tra nghiêm ngặt này là một phần thiết yếu cho sự an toàn và độ tin cậy của những chiếc ô tô đang chạy trên đường.

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 4,986 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 21 tới 40 trong tổng số 67 file.

PREAMP

  Industrial_Scanners_Catalog_EN_201809_Preamps
» 1,000.2 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các bộ tiền khuếch đại sử dụng cho kiểm tra mối hàn.

  TRPP5810
» 1.0 MiB - 94 hits - 1 Tháng Một, 2020
Bộ tiền khuếch đại/bộ phát xung PRPP5810

STOPAQ

  PDS-Stopaq-Basecoat-V2-EN.pdf
» 632.4 KiB - 117 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZ-V6-EN.pdf
» 259.2 KiB - 92 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-DS-V4-EN.pdf
» 211.0 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-V11-EN.pdf
» 664.3 KiB - 115 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-EN.pdf
» 215.1 KiB - 116 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-ES.pdf
» 218.9 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZ-V3-EN.pdf
» 631.0 KiB - 90 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZHT-V1-EN.pdf
» 144.4 KiB - 106 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZR-V2-EN.pdf
» 628.9 KiB - 97 hits - 1 Tháng Một, 2000

DLA PROBE

  Catalog đầu dò DLA
» 1.2 MiB - 102 hits - 1 Tháng Một, 2020
Catalog đầu dò DLA

  Cấu hình cài đặt sẵn cho đầu dò DLA trên OmniScan MX2/SX
» 143.3 KiB - 71 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các file cấu hình cài đặt sẵn để sử dụng với các khoảng hội tụ khác nhau. Giúp cài đặt nhanh.

TUBE TESTING

  Advances In RFT Tube Testing Solutions
» 2.9 MiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Advances In RFT Tube Testing Solutions

  Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube
» 94.9 KiB - 24 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube

  IRIS Probe Kits
» 621.3 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS Probe Kits

  IRIS: IRIS Standard Calibration Tube
» 76.9 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS: IRIS Standard Calibration Tube

  Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube
» 66.8 KiB - 15 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube

  Near Field: NFT Standard Calibration Tube
» 62.8 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Near Field: NFT Standard Calibration Tube

  NFT - TRD Series Probes
» 835.3 KiB - 14 hits - 29 Tháng Chín, 2020
NFT - TRD Series Probes

   

 Page 2 of 4  «  1  2  3  4  » 

Video