Showing all 3 results

Khoáng vật học là một ngành khoa học nghiên cứu về khoáng vật. Cụ thể ngành khoa học này nghiên cứu về tính chất hóa học, đặc điểm vật lý (bao gồm cả các tính chất quang học) và cấu tạo tinh thể của khoáng vật.

Hết hàng
Xem danh mục lưu
Hết hàng
Hết hàng

Đo chiều dày lớp phủ

Thiết bị phân tích XRF cầm tay Vanta