Tối đa hóa tốc độ kiểm tra RFT tube testing

ASTM E2096 calibration tube

Chúng ta đều biết việc tối ưu hóa tốc độ kiểm tra trong tube testing là rất quan trọng vì liên quan đến thời gian shutdown. Hãy thảo luận về các yếu tố liên quan đến tốc độ kéo đầu dò RFT trong ứng dụng kiểm tra bộ trao đổi nhiệt.

Thông số ảnh hưởng đến tốc độ kiểm tra RFT

Kết quả kiểm tra sử dụng phương pháp Từ trường xa (RFT) phụ thuộc rất lớn vào tốc độ kéo đầu dò. Vì vậy, khi sử dụng kỹ thuật này, chúng ta phải sử dụng tốc độ kéo tối đa một cách phù hợp.

Tần số đầu dò sẽ quyết định bộ lọc thông thấp nào cần được áp dụng cho dữ liệu kiểm tra để giảm nhiễu. Tần số của bộ lọc thông thấp tỷ lệ thuận với tốc độ kiểm tra tối đa.

Nói một cách đơn giản, tần số kích thích càng thấp thì nhiễu từ tần số của nguồn điện (50 Hz trong trường hợp điện lưới ở Việt ) càng cao. Khi nhiễu càng cao, bộ lọc thông thấp (LPF) xung quanh tần số kích thích của đầu dò càng cần đặt sát hơn. Khi đó, bộ lọc thông thấp dải hẹp hơn có thể loại bỏ các tín hiệu tần số cao. Điều này đòi hỏi tốc độ kiểm tra thấp hơn để thu được tín hiệu tần số thấp từ khuyết tật.

Để xác định chính xác tốc độ kiểm tra RFT tối đa, bạn phải tính đến ba biến số:

  • Kích thước khuyết tật nhỏ nhất cần phát hiện
  • Kích thước vật lý của cuộn dây đầu dò (thay đổi tùy theo thiết kế đầu dò)
  • Băng thông thiết bị / tần số thông thấp

Tốc độ kiểm tra RFT thực tế

Giả sử khuyết tật có kích thước 4 mm (0,158 in), đầu dò RFT thông dụng và ống 25,4 mm (1 in), khi đó tốc độ kéo tối đa có thể có như :

  • Tần số kích thích từ 20–100 Hz yêu cầu bộ lọc thông thấp xấp xỉ 8 Hz, khá thấp, cho tốc độ kéo tối đa là 0,10 m / s (4 in / s).
  • Tần số kích thích 100–200 Hz yêu cầu bộ lọc thông thấp xấp xỉ 12 Hz, cho tốc độ kéo tối đa là 0,15 m / s (6 in / s).
  • Tần số kích thích 200–350 Hz yêu cầu bộ lọc thông thấp xấp xỉ 16 Hz, cho tốc độ kéo tối đa là 0,20 m / s (8 in / s).
  • Tần số kích thích 350–500 Hz yêu cầu bộ lọc thông thấp khoảng 20 Hz, cho tốc độ kéo tối đa 0,25 m / s (10 in / s).
  • Tần số kích thích 500–1000 Hz yêu cầu bộ lọc thông thấp xấp xỉ 25 Hz, cho tốc độ kéo tối đa là 0,30 m / s (12 in / s).
  • Tần số kích thích từ 1 kHz trở lên yêu cầu bộ lọc thông thấp xấp xỉ 50 Hz, cho tốc độ kéo tối đa là 0,50 m / s (20 in / s).

Xem thêm Video cách thiết lập bộ lọc LP trên phần mềm MV sử dụng với thiết bị MS5800.

YouTube player

Thiết bị liên quan

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .