Xpert phân tích sản phẩm tiêu dùng/RoHS

Dòng sản phẩm Xpert sử dụng cho kiểm tra sản phẩm tiêu dùng hay sản phẩm điện tử (Consumer/RoHS) là thiết bị phân tích XRF gọn nhẹ, cơ động phục vụ cho công tác kiểm tra tuân thủ quy định an toàn. Kết quả đưa ra nhanh ở dạng Pass/Fail sau một vài giây. Hoạt động hoàn toàn độc lập không cần máy tính và có thể sử dụng Pin giúp việc kiểm tra có thể thực hiện ở bất cứ nơi nào cần.
Liên hệ nhận báo giá