Mực từ huỳnh quang gốc dầu ZChek FB

Zchek FB là bột từ tính huỳnh quang hạt mịn pha trong dầu ZChek 801 đóng gói trong bình xịt thuận tiện để sử dụng.

Zchek FB is a fine blend of fluorescent magnetic powders suspended in ZChek 801 cart oil in aerosol can.

  Fluorescent  

Liên hệ nhận báo giá