MFE Mark IV Tank Floor Scanner

Máy quét đáy bồn bể Mark IV với màn hình hiển thị thời gian thực tích hợp, chế độ quét thủ công và tự động, hiển thị C-Scan giúp phát hiện các khuyết tật nhỏ nhất thường bị bỏ sót với các máy quét khác.

The Mark IV Tank Floor Scanner features a real-time display, manual and mapping modes, C-Scan manual view, and, most importantly, the ability to find defects other scanners miss.

Liên hệ nhận báo giá