Hệ thống kiểm tra phát xạ âm AET

Hệ thống AET của IDK bao gồm một PC có cảm biến tích hợp, bộ tiền khuếch đại, DAQ và phần mềm chuyên dụng. Cảm biến AE loại cộng hưởng phát hiện tín hiệu rung động tạo ra từ các vết nứt nhỏ hoặc sự ăn mòn vật liệu và tín hiệu sẽ đi qua quá trình lọc và khuếch đại trong bộ tiền khuếch đại. Việc chuyển đổi tín hiệu tương tự sang giá trị kỹ thuật số và tính toán FFT được thực hiện trên mạch DAQ. Phần mềm AE Studio (phần mềm đi kèm) cung cấp nhiều chức năng khác nhau để phân tích dữ liệu AE và dữ liệu phân tích đã thu thập được lưu trữ trong hệ thống dưới dạng tệp để phân tích và chẩn đoán tính toàn vẹn của cấu trúc.

IDK’s AET system consists of a PC with a built-in sensor, preamplifier, DAQ, and dedicated SW. The resonance type AE sensor detects a material-specific seismic signal generated by micro cracks or corrosion, and the signal goes through filtering and amplification in the preamplifier. And convert analog signal to digital value on DAQ board and perform FFT. And AE Studio (installed software) provides various functions for AE data analysis, and the collected analysis data is stored in the system as a file for structural integrity analysis and diagnosis.

Liên hệ nhận báo giá