Cuộn dây từ hóa và khử từ AC/DC

Cuộn dây từ hóa/khử từ vật liệu dùng trong kiểm tra từ tính có đường kính từ 6 đến 20″ hay tùy biến theo yêu cầu.

AC/DC Magnetising coils ranging from min 6” Diameter to 20” Diameter and also custom designed coils as per specification.

Xóa
Liên hệ nhận báo giá