Cuộn dây từ hóa và khử từ VC-Series

Cuộn dây từ hóa/khử từ vật liệu dùng trong kiểm tra từ tính có đường kính từ 6 đến 20″ hay tùy biến theo yêu cầu.

DC Magnetising coils ranging from min 6” Diameter to 20” diameter and also custom designed coils as per specification.

Liên hệ nhận báo giá