Kiểm tra không phá hủy trong sản xuất thép và luyện kim

Phần cốt lõi của hầu hết các sản phẩm chúng ta sử dụng được làm từ kim loại. Các nhà sản xuất phôi kim loại với các kích cỡ khác nhau và là cơ sở của các bộ phận khác, từ các chi tiết nhỏ, chi tiết rèn lớn đến các vật đúc hay các thanh hoặc tấm kim loại.

Các nhà sản xuất thép và kim loại sử dụng các loại giải pháp kiểm tra trực tiếp trên dây truyền sản xuất cũng như các thiết bị cầm tay khác nhau để giúp xác định chất lượng của các phôi mà và thành phần của nguyên liệu thô được sản xuất. Máy phân tích thành phần hợp kim (XRF/XRD/LIBS) cho phép xác nhận hợp kim khi chế tạo các thành phần quan trọng, trong khi kính hiển vi công nghiệp được sử dụng để đo kích thước hạt và đảm bảo chất lượng của vật liệu ở mức tế vi. Đối với các nhà sản xuất ống kim loại và thanh dầm, thiết bị kiểm tra khuyết tật cho phép phát hiện những khiếm khuyết trên bề mặt hay ở sâu bên trong vật liệu.

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 5,026 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 41 tới 60 trong tổng số 67 file.

TUBE TESTING

  Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube
» 156.5 KiB - 25 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube

  Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)
» 8.7 MiB - 11 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)

  Tube Probe Selection Guide 3.0R1
» 2.2 MiB - 12 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Probe Selection Guide 3.0R1

MARKTEC

  Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec
» 303.1 KiB - 76 hits - 1 Tháng Một, 2020
Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec

AxSEAM

  AxSEAM Brochure
» 1.1 MiB - 67 hits - 1 Tháng Một, 2020
AxSEAM Brochure

IPLEX TX

  IPLEX TX Brochure
» 1.2 MiB - 80 hits - 1 Tháng Một, 2019
IPLEX TX Brochure

ET PROBE

  Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 542.1 KiB - 52 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Eddy Current Probes Catalog
» 456.9 KiB - 43 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Eddy Current Probes Catalog

  Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 798.9 KiB - 40 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Nortec Scanners
» 382.5 KiB - 0 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Nortec Scanners

  Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge
» 728.7 KiB - 48 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge

  Ring Donut Probes - Reflection Absolute
» 456.0 KiB - 40 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Ring Donut Probes - Reflection Absolute

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial
» 444.6 KiB - 46 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric
» 464.1 KiB - 49 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric

OMNISCAN MX ECA

  Bond_Testing_EN_201802_Web.pdf
» 1.7 MiB - 72 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Probe_Catalog.en.pdf
» 4.0 MiB - 89 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Solution_Subsurface_Crack_EN_201111.pdf
» 694.2 KiB - 50 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Stress_Corrosion_201310.pdf
» 918.8 KiB - 44 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_EN_201803_Web.pdf
» 764.2 KiB - 57 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_StainlessSteel_Surface_Brochure_201810_Web.pdf
» 335.7 KiB - 49 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

   

 Page 3 of 4  «  1  2  3  4  » 

Video