Kiểm tra không phá hủy trong sản xuất thép và luyện kim

Phần cốt lõi của hầu hết các sản phẩm chúng ta sử dụng được làm từ kim loại. Các nhà sản xuất phôi kim loại với các kích cỡ khác nhau và là cơ sở của các bộ phận khác, từ các chi tiết nhỏ, chi tiết rèn lớn đến các vật đúc hay các thanh hoặc tấm kim loại.

Các nhà sản xuất thép và kim loại sử dụng các loại giải pháp kiểm tra trực tiếp trên dây truyền sản xuất cũng như các thiết bị cầm tay khác nhau để giúp xác định chất lượng của các phôi mà và thành phần của nguyên liệu thô được sản xuất. Máy phân tích thành phần hợp kim (XRF/XRD/LIBS) cho phép xác nhận hợp kim khi chế tạo các thành phần quan trọng, trong khi kính hiển vi công nghiệp được sử dụng để đo kích thước hạt và đảm bảo chất lượng của vật liệu ở mức tế vi. Đối với các nhà sản xuất ống kim loại và thanh dầm, thiết bị kiểm tra khuyết tật cho phép phát hiện những khiếm khuyết trên bề mặt hay ở sâu bên trong vật liệu.

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 5,027 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 21 tới 40 trong tổng số 67 file.

PREAMP

  Industrial_Scanners_Catalog_EN_201809_Preamps
» 1,000.2 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các bộ tiền khuếch đại sử dụng cho kiểm tra mối hàn.

  TRPP5810
» 1.0 MiB - 94 hits - 1 Tháng Một, 2020
Bộ tiền khuếch đại/bộ phát xung PRPP5810

STOPAQ

  PDS-Stopaq-Basecoat-V2-EN.pdf
» 632.4 KiB - 117 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZ-V6-EN.pdf
» 259.2 KiB - 92 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-DS-V4-EN.pdf
» 211.0 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-V11-EN.pdf
» 664.3 KiB - 115 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-EN.pdf
» 215.1 KiB - 118 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-ES.pdf
» 218.9 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZ-V3-EN.pdf
» 631.0 KiB - 90 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZHT-V1-EN.pdf
» 144.4 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZR-V2-EN.pdf
» 628.9 KiB - 97 hits - 1 Tháng Một, 2000

DLA PROBE

  Catalog đầu dò DLA
» 1.2 MiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2020
Catalog đầu dò DLA

  Cấu hình cài đặt sẵn cho đầu dò DLA trên OmniScan MX2/SX
» 143.3 KiB - 71 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các file cấu hình cài đặt sẵn để sử dụng với các khoảng hội tụ khác nhau. Giúp cài đặt nhanh.

TUBE TESTING

  Advances In RFT Tube Testing Solutions
» 2.9 MiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Advances In RFT Tube Testing Solutions

  Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube
» 94.9 KiB - 24 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube

  IRIS Probe Kits
» 621.3 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS Probe Kits

  IRIS: IRIS Standard Calibration Tube
» 76.9 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS: IRIS Standard Calibration Tube

  Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube
» 66.8 KiB - 15 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube

  Near Field: NFT Standard Calibration Tube
» 62.8 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Near Field: NFT Standard Calibration Tube

  NFT - TRD Series Probes
» 835.3 KiB - 14 hits - 29 Tháng Chín, 2020
NFT - TRD Series Probes

   

 Page 2 of 4  «  1  2  3  4  » 

Video