Tháng 6 năm 2011

Đào tạo PAUT PCN bậc 2

Tổ chức thành công hai khóa đào tạo về kiểm tra siêu âm Phased array bậc 2, theo ASME và Chuẩn PCN cho Vietsovpetro tại Vũng Tàu, Việt Nam.
Khẳng định vị thế tiên phong và cam kết của VISCO trong lĩnh vực NDT công nghệ cao.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .