Sử dụng tính năng DGS trên thiết bị siêu âm dòng EPOCH

Tham khảo: Đường cong DGS trong đánh giá kích thước bất liên tục. Tổng quan...

Đường cong DGS trong đánh giá kích thước bất liên tục

Việc sử dụng các đường cong DGS là kỹ thuật hữu ích để định kích...

4 tính năng mới giúp tăng tốc độ kiểm tra trong phần mềm OmniScan® MXU 4.4

Phần mềm OmniScan MXU 4.4 của chúng tôi hoạt động với thiết bị siêu âm...