Đánh giá tính toàn vẹn của mối hàn điểm (hàn dính) trên kim loại

Resistance spot Welding Hàn điểm điện trở tiếp xúc được thực hiện bằng cách nung nóng...

Webina: thiết lập cài đặt trên BondMaster 600M để phát hiện khuyết tật trong composite có cấu trúc dạng tổ ong

Thời gian: 18 tháng 4, 9:00 PM (21:00) Nội dung chính Hội thảo trên web này cho...

Các Giải pháp kiểm tra hư hại trong vật liệu Composite

Phân loại vật liệu Compozit (Composite) Vật liệu composite hay vật liệu tổng hợp là...